Saya Hilang Segalanya Kerana Bercakap Benar Dalam Dokumentari Al Jazeera – Rayhan Kabir

Rayhan Kabir, w4rga Bangl4desh yang divsir keluar dari Malaysia selepas mencetvskan kontr0versi menerusi sebuah dokum3ntari, melu4hkan per4saan kepada media di negara kelah1rannya itu.

Menerusi temuramah bersama Dh4ka Tr1bune itu, Rayhan berkata dia mempunyai segalanya sebelum ini namun semuanya ‘hil4ng’ selepas mvncul dalam dokum3ntari ‘L0cked Up In Malaysia L0ckd0wn’ terb1tan media antar4bangsa, Al Jazeera.

“Saya punyai segalanya, rumah yang cantik, kereta, pekerjaan yang bagus dan kewangan yang stabil. Namun semuanya ber4khir selepas saya mvncul dalam dokum3ntari itu,” katanya.

Rayhan juga menjel4skan, sej4k dit4ngkap sehingga dih4ntar pulang tiada langsung w4kil Al Jazeera yang menghvbunginya.

Laporan Al Jazeera: Warga Bangladesh Md Rayhan Kabir ditahan - Bukit Aman

Ketika ditemvramah media terb4bit Rayhan mend4kwa kon0nnya tidak meny4ngka bercakap tentang ‘keben4ran’ akan mendatangkan musib4h kepada dirinya.

“Saya nek4d tidak mem4kai penutup muka kerana bercakap tentang sesuatu yang benar. Bercak4p mewakili masy4rakat buk4nlah perkara as1ng dalam hidup saya ker4na pern4h berbuat dem1kian beberapa kali sebelum ini,” katanya.

Dalam pada itu, Rayhan berkata ia menj4dikan peng4laman tersebut sebagai peng4jaran dan mahu menervskan pel4jaran dalam bid4ng Und4ng-Und4ng Pend4tang As1ng (M1gr4t1on L4w).

Katanya lagi, dia membuat kepvtusan nek4d tersebut dem1 memperju4ngkan h4k pekerja m1gr4n.

Terdahulu bek4s pekerja im1gran di Malaysia ini telah dih4ntar pul4ng ke kampung halamannya Bangl4desh pada 22 Ogos lalu tanpa seb4rang d4kwaan oleh kerajaan Malaysia.

sumber : gempak